Проблеми във взаимоотношенията

Взаимоотношенията  с другите са от особена важност в живота на всеки човек. На добрите взаимоотношения с нашите близки, партньори, родители, деца, приятели, колеги се крепи щастието и благополучието ни. Но хармоничните взаимоотношения не стават такива от само себе си, те следва да се изграждат и подхранват осъзнато и целенасочено с правилното поведение, принципи, ефективна комуникация и много любов.

Неуспешните взаимоотношения се случват по много причини, а провалът във връзката или невъзможността да се създаде такава води до страдание и чувство за непълноценност.

Всеки човек, сам по себе си има своите трудности, които неминуемо се пренасят в общуването ни с другите и понякога създават по-малко или по-големи конфликти и кризисни ситуации.

Такива фактори мога да бъдат здравословни проблеми, проблеми, свързани с работата, финансови затруднения, трудности с адаптацията, индивидуални характерови особености, стрес, сексуални проблеми и др. Следователно, когато имаме проблеми в общуването с другите е добре първо честно да се вгледаме в себе си, да преодолеем преди всичко своите проблемни области и слабости и да осъзнаем как те се отразяват на взаимоотношенията ни с другите.

 

Когато общуваме с другите, рядко се замисляме и анализираме техните мисли и чувства. Обикновено правим предположения и заключения на базата на казани думи, действия и на своите собствени възприятия за ситуацията. Но тези предположения и заключения често са прибързани и нямат много общо с реалността, което води до недоразумения и нарушаване на ефективната комуникация. Случва се така, че дори добронамерени и обичащи се партньори се нараняват един друг, поради погрешни интерпретации.

 

Петя и Мартин живеят на семейни начала и правят освежаване на дневната. Петя се опитва да закачи картина на стената, но има затруднения със забиването на пирона. Развива се следния диалог:

 

Мартин (изглежда, че й е трудно да забие пирона, по-добре да й помогна):

– Петя, дай аз да забия пирона.

 Петя (той изобщо не вярва в моите способности):

– Няма нужда, мога и сама! (троснато)

 Мартин:

– Какво ти става?! Искам само да ти помогна!

 Петя:

– Ти винаги правиш така – просто не вярваш, че мога да се справя с нещо сама!

 Мартин (смеейки се):

– Е, както виждаш и един пирон не можеш да забиеш.

 Петя (разстроена, хвърля чука и пирона на земята):

– Ето пак – винаги ме унижаваш!

 Мартин:

– Аз просто се опитах да ти помогна…

 

Този диалог звучи като недоразумение, нали?

Виждаме как Петя прави погрешна интерпретация на думите на Мартин, възприемайки желанието му за помощ като обида, на базата собственото си чувство за некомпетентност. След като веднъж е придала определен смисъл на събитието, тя го е приела за вярно без да провери дали в действителност е така.

 Ако си правим труда да проверяваме реалността, ще открием колко често всъщност сме много далеч от истината за мислите, чувствата и действията на другите. И това значително ще подобри комуникацията ни.

Когато говорим за взаимоотношения, една от най-значимите и утвърждаващи връзки е тази с нашите любовни и интимни партньори. Много от нас дори се идентифицират с любовните си взаимоотношения, приемайки ги за основен и най-важен фактор, измерващ щастието, успеха и осъществяването.

 В съвременното общество думите семейство, брак и връзка са придобили доста различни форма, рамка и значение, в сравнение с близкото минало. Съжителства без брак, еднополови бракове, отглеждане на деца без сключен брак, осиновяване на деца от еднополови партньори, раждане и отглеждане на деца от родители във все по-късна биологична възраст, отглеждане на деца от един родител – всички тези процеси днес се смятат за нормални и социално приемливи. Еманципацията на съвременната жена е довела също до редица съществени промени в семейната динамика по отношение на ролите в семейството и връзките. Всички тези промени и процеси, макар и естествено случващи се, водят след себе си до нов вид проблеми във взаимоотношенията, които са били чужди за предишните поколения. Коренът на тези проблеми най-често е неосъзнат. Той е свързан с нарушаване на възприятието за дълбоко вкоренени в психиката ни символни образи, поведения и роли във взаимоотношенията.

 

Психотерапията е отлична възможност да осъзнаете и преодолеете своите затруднения във взаимоотношенията. Чрез специфични методи когнитивната терапия може да  помогне да осъзнаете мисловните грешки, които допускате в общуването и да подобрите комуникацията си с другите.

Мога да бъда полезна при:

Проблеми в общуването

Трудности в намирането на партньор

Трудности в адаптацията

Ревност

Развод

Изневяра

Насилие в семейството

Зависим в семейството

Тежка загуба

Поведенчески проблеми при вашите деца

Ако чувствате, че:

  • животът ви е в криза;
  • ако чувствате вътрешна празнота и животът ви се струва сив и без смисъл;
  • ако се чувствате тревожни, напрегнати или депресирани; ако страдате от страхове или фобии, с които искате да се справите;
  • ако имате натрапливи мисли или панически атаки;
  • ако се чувствате изгубен, гневен, тъжен и изпълнен с негативни чувства през повечето време;
  • ако искате да опознаете себе си по-добре,

то психотерапията е една незаменима възможност да подобрите своя живот.