регресивна терапия

Регресивната терапия е подход, който се фокусира върху разрешаването на значими минали събития, за които се смята, че пречат на психическото и емоционалното състояние на човека в настоящето. Тя се фокусира върху конфликтни области и други потенциално негативни аспекти в живота на човека с цел да изолира причините за негативните емоции и да ги неутрализира. Когато тези събития се преживеят и преразгледат отново, от сегашна гледна точка, те се трансформират и интегрират по нов начин в емоционалната система. Това повлиява по измеримо позитивен начин върху настоящият проблем.

Регресивната терапия се базира на два основни принципа:

 

  • Всеки проблем е започнал от някъде. Той не се появява просто така, без причина и ако разберем къде е това начало, можем да въздействаме върху проблема. Когато случилото се в миналото се наблюдава и преосмисля от дистанцията на времето и от позицията на човека, който сме сега, нещата могат да се променят.
  • Времето не лекува всички рани – особено тези, които отваряме отново и отново. Ако разберем защо влизаме отново и отново в едни и същи модели на поведение, имаме шанса да променим това. Понякога е достатъчна една единствена сесия, за да бъде променен един дисфункционален модел.

Цели на РЕГРЕСИВНАТА ТЕРАПИЯ

Регресивната терапия се развива от теориите и техниките на хипнотерапията и психоанализата, като акцентът е върху преоткриване на детайли от минали събития с цел разрешаване на текущи конфликти и емоции.

Централен обект в регресивната терапия е съзнанието в трите му нива:

Съзнателният ум, който представлява мислите, които човек осъзнава, че има.

Подсъзнанието, което представлява емоции, навици и инстинкти, които човек не осъзнава.

Свръхсъзнанието, известно още като дух, душа или висша част на човека, която съдържа в себе си модел за това как този човек иска да мисли или действа.

Докато човек се движи през живота, събира спомени от преживяни събития, които след това се съхраняват в ума. Някои от тези спомени са достъпни за съзнателния ум, но други могат да останат заключени в подсъзнанието и човек обикновено не е в състояние да стигне до тях без помощ. Въпреки че подсъзнателните спомени не са достъпни, те все още могат да имат значително въздействие върху развитието и способността на човек да функционира в ежедневието.

Едно травматично събитие в миналото често може да има продължително въздействие върху способността на човек да изразява емоции и да взаимодейства с други хора, въпреки че човекът не може да си припомни подробностите за травмата или напълно я е изключил от съзнателния си ум. Тези забравени преживявания съдържат емоционални рани, които никога не са заздравявали и предизвикват упорити убеждения в полусъзнание. Такива програми се променят само когато разберем как са били причинени и защо сме се придържали към тях. Регресивната терапия помага на човека да се върне към травмата, за да разбере въздействието, което тя може да има върху емоциите и поведението му в настоящия му живот. Възможно е да се извадят на повърхността преживявания от най-ранното детство, дори от бебешка възраст и самото раждане. Веднъж извадени на повърхността, тези преживявания могат да бъдат преработени и преодоляни.

Регресията, направена от квалифициран специалист, може да бъде много лечебна и трансформираща. Често дава нови прозрения за това как работи умът ви и какво наистина се е случило с вас като дете. Повечето разкрити спомени не са трагични или ужасяващи, но те често помагат да бъдат излекувани раните или конфликтите, проявяващи се в настоящето. Понякога могат да се появят силно травматични събития, които изискват много квалифицирана намеса. Именно затова е важно регресиите да се извършват от опитни специалисти, които знаят как внимателно да търсят и отработват тези спомени, без да насаждат фалшиви спомени в човека.

Регресията може да се използва за припомняне на събития от който и да е момент от живота ви. Тя може да ви помогне да си спомните конкретни подробности за събитието или да ви помогне да го наблюдавате обективно и да разберете значението му и също така да ви освободи от негативните емоции, които изпитвате във връзка със случилото се. Със сигурност може да бъде много мощен психологически инструмент за потапяне в по-дълбоките части на ума.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ РЕГРЕСИВНАТА ТЕРАПИЯ?

Регресивната терапия има по-кратък подход към лечението и някои хора могат да установят резултати само след една или две сесии. Регресията може да бъде много ефективна, когато хората изпитват следните затруднения:

• Страхове и фобии с неясен произход

• Посттравматичен стрес

• Проблеми на поведението

• Психосоматика

• Проблеми с интимността

• Проблеми във взаимоотношенията

• Чувство за вина, срам и агресия, които изглежда нямат обяснение 

• Ниска самооценка

• Себепознание

 

За много проблеми регресивната терапия е по-целенасочена и по-ефективна от всички други форми на терапия.Тя работи също така със спомени от минали животи. Това може да донесе големи ползи за хората, които вярват в минали животи. За някои хора това може да звучи невероятно, но това е случва и по-важното е, че в повечето случаи има терапевтичен ефект. Понякога клиентите се притесняват след регресията, че може би просто са си измислили спомена или това е било само тяхното въображение. В глобалната схема на нещата това не е особено важно, тъй като картините се изграждат на базата на емоциите, телесните усещания и дълбоките вярвания, които има човека за себе си, за другите и света. Т.е., човека дълбоко в себе си преживява това като истина – неговата истина. Това означава, че можем да третираме историите от ранното детство или минали животи като илюстративни метафори за проблемите и влиянията в настоящия живот на човека.

Пример от практиката:

С.М., 42г. Споделя за проблемни взаимоотношения с мъжете. Непрекъснато попада на нарцистични мъже и не може да установи дълготрайна и удовлетворяваща връзка. Чувства самота, тъга и празнота през повечето време. Започнахме серия от регресии, в които се установи, че не се е чувствала обичана от майка си още от самото си раждане, а после като дете-и от двамата си родители. Върна се към спомени за това как е потискана и унижавана от по-големия си брат. Отработихме и два минали живота, които е изживяла в самота. На базата на тези преживявания,С. М. е формирала убеждения, че не е достатъчно добра; че не е желана и че никога няма да бъде обичана. Тези убеждения ръководят нейните избори и поведения. След няколко сесии регресивна терапия тези убеждения се промениха в положителни и чувствата на самота, тъга и празнота изчезнаха. С.М. вече знае какъв е правилният партньор за нея и се чувства добре със себе си.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА РЕГРЕСИВНАТА ТЕРАПИЯ?

Регресивната терапия може да помогне на всеки, който е в състояние да осъзнава емоциите си, може да прави причинно следствени връзки и има способност да визуализира картини.

Не е подходяща за хора с психотична симптоматика и тежки личностови разстройства.

Ако през живота си сте имали някои психологически или поведенчески проблеми и всичките ви усилия да разрешите тези проблеми по пряк съзнателен начинне са били успешни, тогава регресивната терапия може да ви предложи потенциално решение. Нужно е да сте готови да копаете дълбоко и да сте готови да  се изправите срещу всичко, което се появи, за да разрешите проблемите и да продължите напред в живота си по един по-добър начин. 

Миналото е причината, настоящето е следствие, а бъдещето следва от настоящето.

Ако чувствате, че:

  • животът ви е в криза;
  • ако чувствате вътрешна празнота и животът ви се струва сив и без смисъл;
  • ако се чувствате тревожни, напрегнати или депресирани; ако страдате от страхове или фобии, с които искате да се справите;
  • ако имате натрапливи мисли или панически атаки;
  • ако се чувствате изгубен, гневен, тъжен и изпълнен с негативни чувства през повечето време;
  • ако искате да опознаете себе си по-добре,

то психотерапията е една незаменима възможност да подобрите своя живот.