Телесната психотерапия се основава на възгледа, че тялото и умът са свързани и следователно емоционалните и ментални проблеми се изпитват както в ума, така и в тялото.

Много от тези проблеми могат да бъдат свързани с травми в ранна детска възраст, които са задържани в тялото и се проявяват като психосоматични симптоми. Те могат да бъдат трудни за достъп само чрез вербална терапия. При някои хора по-лесно се достига до травматичните преживявания при работа с тялото. Комбинацията от работа с тялото и вербална терапия може да има много дълбок ефект. Телесните психотерапевти обръщат много внимание на връзките между начина, по който клиентите мислят и чувствата им, между физическите усещания и емоции и това, което се преживява в тялото в хода на разговора между терапевт и клиент.

Телесната психотерапия може да включва докосване, движение, масаж, изкуство, танци, упражнения, дихателни практики или смес от всичко това, заедно с вербална терапия.

ТЕХНИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕЛЕСНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ

Когато започнете телесна психотерапия, първата сесия може да следва формат, подобен на сесията за разговорна терапия. Терапевтът обикновено първо провежда оценка, за да събере информация за проблема и личната ви история. Също така ще направи разчитане на тялото – техника за оценка и диагностика.

След като бъдат идентифицирани проблемите и се установят целите на лечението, терапевтът ще използва различни техники, предназначени да доведат до повишено осъзнаване както на тялото, така и на ума. Тези избрани техники са пригодени да задоволят уникалния набор от нужди на всеки човек въз основа на техния конкретен проблем. В терапията могат бъдат включени и други методи за отработване и осъзнаване.

Терапевтът използва терапевтично докосване, приличащо на масаж, за да привлече вниманието към напрежението на тялото, да насърчи релаксацията или да облекчи болката. Работата с тялото може да включи и танцова/движеща терапия.

Въз основа на предположението, че хората понякога спират да дишат, когато искат да блокират чувствата, техниките за дишане подпомагат хората да се свържат отново с дъха си, за да постигнат баланс и релаксация.

Концепцията за енергията също е централна при телесната психотерапия. Енергията, съхранявана и освободена от тялото, играе важна роля за това как хората се движат, преживяват и лекуват болка и взаимодействат със света. Неща като поток и освобождаване на енергия, мускулна пулсация и свиване, както и енергийно зареждане и разреждане са елементи, на които телесните психотерапевти обръщат внимание по време на лечението.

 

КАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ТЕЛЕСНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ?

Този холистичен подход към лечението работи за справяне с проблемите на ума и тялото като едно цяло. Много проблеми, засягащи емоционалното благополучие, са резултат от непрекъснато потискане на травматични спомени и преживявания, които се съхраняват в тялото.  След това тези ефекти могат да бъдат изпитани като физически притеснения – главоболие, безсъние, умора, хронична болка –  това, което е известно като соматизация или психосоматика. Те  могат също да окажат влияние върху ежедневната функция, засягайки взаимоотношенията, интимността или настроението на човека.

Хората, които са преживели травма или злоупотреба, може да открият, че телесната психотерапия им помага да намерят алтернативен подход за справяне с негативното въздействие и трайните ефекти от тези събития. Тази терапия може да бъде полезна и за хора, които се опитват да се възстановят от злоупотреба с вещества или пристрастяване или са преживели значителна загуба.

Последните изследвания също така установиха, че телесната психотерапия е един от потенциалните методи за лечение на тревожност. Някои изследователи смятат, че  телесната психотерапия може да работи добре при проблеми, свързани с тревожност, тъй като тревожността се изпитва както физически, така и емоционално, а физическата и емоционалната работа, извършвана в телесната психотерапия, може да помогне на хората да облекчат напрежението, което изпитват в резултат на тревожността си.