Какво е майчина рана и защо някои майки не могат да обичат?

Какво е майчина рана и защо някои майки не могат да обичат?

Майката е тази, която дарява с живот. Образът на майката в културата и обществото ни е свещен. Освен че дава живот, тя по подразбиране е любяща, грижовна и подкрепяща. Но в действителност не винаги е така. Поради различни причини не всяка майка може да даде любов и да...
Емоционална злоупотреба и насилие или когато емоциите ни биват използвани срещу нас

Емоционална злоупотреба и насилие или когато емоциите ни биват използвани срещу нас

Същност на емоционалната злоупотреба и насилие Емоционалната злоупотреба е вид психическо насилие. Това е насилие, което използва емоциите на човека като основно оръжие. За разлика от физическото насилие то е невидимо и трудно разпознаваемо, тъй като засяга психиката...
Съзависимостта и нейното лечение

Съзависимостта и нейното лечение

Същност и определение на съзависимостта „Съзависимост“ е термин, който за пръв път се появява в САЩ през втората половина на 20 век. Той описва специфично поведение на хората, които имат близки с алкохолна зависимост. Типичното за съзависимите отношения е, че липсва...
Травма от отхвърляне

Травма от отхвърляне

Кога и как се формира травмата от отхвърляне Травмата от отхвърляне е една от най-дълбоките травми от детството и се формира най-рано в живота на човека. Твърди се, че понякога травмата от отхвърляне се заражда дори преди детето да бъде родено – още в утробата...
Стилове на привързаност

Стилове на привързаност

Какво са стиловете на привързаност Стиловете на привързаност са модели на поведение, които характеризират взаимоотношенията в живота ни. Те определят начина, по който ние се държим в отношенията си с другите. Стиловете на привързаност са основен фактор, който определя...