Страхът от смъртта е един от най-силните, базови страхове във всеки човек. Човекът винаги се е питал какво следва след смъртта. Мисълта, че след смъртта спираме да съществуваме е дълбоко плашеща и дори човек, който с ума си отрича безсмъртието, в крайна сметка интуитивно вярва в него, защото му е трудно да си представи едно пълно небитие и унищожаване на собствената личност.

Идеята за прераждането на душата от живот в живот с цел нейната еволюция се свързва с източните религиозни учения, но е интересно да се отбележи, че древният гръкоезичен християнски църковен писател Оригиен, смятан за основател на християнската философия и библейската текстова критика изповядвал учение, близко до прераждането. Произведенията му били изгорени през 543 г., а на Петия вселенски събор (553 г.) Оригиен е осъден. Прераждането е заложено също така в суфизма, което е течение на ислямската религия.

Ако смъртта е краят на всичко, то тогава животът би бил наистина безсмислен. Затова дълбоко в себе си се надяваме или вярваме в безсмъртието на човешката душа. Идеята за прераждането дава надежда, че имаме възможност да поправим грешките си в следващ живот, да бъдем по-добри, по-щастливи, да осъществим несбъднати мечти.

Всичко ли приключва със смъртта?
Има ли живот след смъртта?
Прераждаме ли се от живот в живот?
Какъв е смисълът на живота?
Какво е значението на някои болезнени събития в живота ни?
Има ли сродни души?
Изкупваме ли грехове от минали животи в този живот?

Отговор на тези и други въпроси може да получите чрез регресивна хипноза. С тази техника, посредством въвеждане в хипноза и задаване на серия от специфични въпроси се проследяват паметовите следи от предишни събития.

По време на регресията няма да изгубите контрол над ситуацията, а след това ще помните всичко. Сесията се записва, след което ще ви предоставя записа.

Информацията се получава по различни канали – може да виждате картини, да чувате звуци или да „усещате“ – просто знаете къде се намирате, какво се случва и каква е причината за това.

Чрез регресивната хипноза можете да получите както духовно преживяване, така и психотерапевтичен ефект.